دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

یکی از بهترین فایل ها با عنوان پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزانهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:پروپزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ,پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی,رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی,رابطه هوش معنوی با انگیزه پیشرفت,رابطه گرایش های مذهبی با انگیزه پیشرفت,Proposal relationship between religion and spiritual intelligence and achievement motivation in students,دانلود پروپزال

پروپزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


پروپزال کارشناسی ارشد شامل:


مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc می باشد و قابل ویرایش می باشد.

قسمت هایی از پروپزال:

اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از سازه های روانشناختی که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،سازه انگیزه پیشرفت است روانشناسان ، ضرورت توجه به انگیزش در تعلیم و تربیت را به دلیل ارتباط موثرآن با یادگیری های جدید ، مهارت ها، راهبرد ها و رفتار ها متذکر شده اند. به علت تأثیر انگیزش بر تمامی ابعاد رشد، یادگیری و آموزش، توانمند سازی علمی و عملی ، دست اندرکاران تعلیم و تربیت، انجام پژوهش­های بنیادی و کیفی، درزمینه های مختلف انگیزشی ضرورتی گریزناپذیر است (پنتریج و شانک ،2002،،شهر آرا،1385).

بشر بدون انگیزه پیشرفت قادر نبود از حد زندگی اولیه اش ، در آغاز پیدایش گامی فراتر بنهد و به چنین تحولاتی شگرفی نایل آید ( پور درویشی، 1377).

به برکت افراد پیشرفت گرا ، هرروز اندیشه های نو و سایل جدید، خلق می شود و به ثبات و زندگی انسان ها سامان داده می شود ، دیوید مک کللند با بررسی بسیار دقیق متوجه شد که وضع اقلیمی یک منطقه نمی تواند عامل مهمی در توسعه اقتصادی باشد ورشد جمعیت ، غالبا با کاهش توسعه اقتصادی همراه است ، مک کللند به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی یک جامعه به میزان انگیزه پیشرفت افراد بستگی دارد ، او معتقد است در کشور هایی که والدین ، انگیزه پیشرفت را در کودکان خود پرورش داده اند در بزرگسالی این افراد دارای انگیزه پیشر فت بالا شده اند و به رشد اقتصادی کشور خود کمک کرده اند ( نقل از ستیدز و لیمان[1]، 1987، مترجم علوی، 1373) .

دانش آموزان در مرحله انتقال از دوره نوجوانی به بزرگسالی، علاوه برافزایش انگیزش درسی وتحصیلی ، باید سعی كنند یك مجموعه از ارزش‌های معنوی ومذهبی را در زندگی فر دی واجتماعی بپذیرند. تا بتواند از آنها در شرایط مشكل‌زای زندگی استفاده کنند. وبا آن ارزش ها به مقابله با مشکلات بپردازند تا در زندگی خود به رشد وتعا لی معنوی ومذهبی دست پیدا کنند. و بی هدفی وبی معنایی در زندگی را با پرداختن به ابعاد معنوی ومذهبی از خود دور سازند .

ضرورت توجه به انگیزه پیشرفت که می تواند ، در رشد و شکوفایی ، نوجوانان ، از نظر تحصیلی، اجتمایی ،رفتاری ،اخلاقی ،مذهبی اثرات بسیار مهمی داشته باشد . به جهت تاثیر ات قابل ملا حظه انگیزه پیشرفت در موفقیت های تحصیلی دانش آموزان در دهه های اخیر، روانشناسان به بررسی عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت پرداخته اند و پژوهش های متعددی در این زمینه ،انجام شده است .

زیرا کشف و بررسی عوامل موثر، بر انگیزه پیشرفت در نهایت به شناسایی بهتر و پیش بینی این متغیر ها در محیط های آموزشی منجرمی شود . و با شناسایی متغیر های پیش بین، انگیزه پیشرفت ،از یک سوء امکان جلوگیری از عواقب شکست در مدرسه و ایجاد محیطی مطلوب برای یادگیری دانش آموزان ،در کشورمان فراهم می شود. از سویی دیگر توجه داشتن به شناخت، عوامل موثر در انگیزه پیشر فت به ایجاد روش های مناسب و تاکید به اولویت های کاربردی این روش منجر خواهد شد. ضمن آنکه کوشش در راه دستیابی به اطلاعاتی است ،که راهبرد های علمی وعملی مهمی، در اختیار مراکز آموزش و پرورش و همه کسانی که به نحوی باتعلیم وتربیت دانش آموزان ودانشجو یان ارتباط دارند قرار دهد. توجه به انگیزه پیشرفت در رشد و شکوفایی اخلاقی ،مذهبی، رفتاری، ، افزایش مهارت های تحصیلی، و روابط اجتمایی و .....نوجوانان ضرورت ،گریز ناپذیر است .

دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی که نقش حساس و مهمی دررشدوتوسعه اجتماعی ،اقتصادی.فر هنگی ،اقتصادی.... دارند ، افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان با توجه به رویکرد های جدید انگیزشی در مدارس و به کارگیری راهکار های کاربردی مبنی بر پژوهش های علمی می تواند برای دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی که نقش حساس و مهمی دررشدوتوسعه اجتماعی ،اقتصادی.فر هنگی ،اقتصادی.... ایران اسلامی دارند اثرات قابل ملا حظه ای را داشته باشد زیرا یکی از شایع ترین مشکلات در بین دانشجویان ودانش آموزان در حال حاضر ، کاهش انگیزه پیشر فت در بعد پیشرفت تحصیلی، است ، این موضوع دارای ابعاد بسیار زیادی است،و در ارتباط با انواع متغیر های قابل بررسی می باشد.

رابطه انگیزه پیشرفت با گرایش های مذ هبی (اسلام شیعی )وهوش معنوی چیست ؟این مبهم میباشد .آیا این متغیر ها میتوانند از عوامل پیش بینی کننده انگیزه پیشرفت باشند؟واینکه کدامیک از این متغیر ها درصد بالاتری در پیش بینی انگیزه پیشرفت دارند.آیا این متغیرها باتوجه به جنسیت تفاوت دارند؟ پاسخ این سوالات مبهم است وپژوهشگر با توجه به علا قه خاصی که به بررسی موضوعات معنوی و مذهبی دارد، این پژوهش را انتخاب کرده است.

1-3-هدف اصلی

1-تعیین رابطه بین گرایشهای مذهبی و هوش معنوی باانگیزه پیشرفت دردانش آموزان .

1-3-1هدف های اختصاصی

1)تعیین رابطه بین گرایش های مذهبی باهوش معنوی

2 )تعیین رابطه گرایش های مذهبی با انگیزه پیشرفت

3-تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفث با هوش معنوی

4-مشخص کردن تفاوت بین گرایش های مذهبی دانش آموزان دختروپسر

5-مشخص کردن تفاوت بین انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختروپسر

6-مشخص کردن تفاوت بین هوش معنوی دانش آموزان دختر وپسر

7-تعیین سهم هر یک از دو متغیرگرایش های مذ هبی وهوش معنوی درپیش بینی انگیزه پیشرفت

1-4-سوالات پژوهش

سوال اصلی : آِیا بین گرایش های مذ هبی وانگیزه پیشرفت با هوش معنوی دردانش آموزان رابطه وجود دارد

سوالات اختصاصی تحقیق:

1- آیا بین گرایش های مذهبی وانگیزه پیشرفت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

2-آیا بین گرایش های مذهبی وهوش معنوی در دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

3- آیا بین انگیزه پیشرفت و هوش معنوی در دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین گرایش های مذهبی دانش آموزان دخترو پسر وجود دارد؟

5- انگیزه پیشرفت دردانش آموزان مذکرومونث وجود دارد ؟

6-هوش معنوی دردانش آموزان مذکر ومونث متفاوت است ؟

7-سهم گرایش های مذ هبی وهوش معنوی درپیش بینی انگیزه پیشرفت چقدر است؟

1-Setiz & liman

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی:پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی,پروپوزال نگرشهای فرزند پروری,پروپوزال خلاقیت دانش آموزان,نگرشهای فرزند پروری والدین, نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی,بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری

پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (به مساحت 4000 هکتار):پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی,(به مساحت 4000 هکتار),کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون,طرح توجیهی مکانیزاسیون

پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC):بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ,ریختگی تحت فشار (HPDC),دانلود پاورپوینت بررسی انواع عیوب ریخته گریع در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC) ,بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار (HPDC),دانلود پروژه,پروژه,فروش پرو

پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی:پاورپوینت بررسی گزارش کار عملیات زراعی, گزارش کار عملیات زراعی, عملیات زراعی

پاورپوینت بررسی دارایی های بلند مدت و استهلاک:دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت دارایی های بلند مدت و استهلاک,تعریف دارایی,دارایی ثابت مشهودیا عملیاتی,دارایی های استهلاک پذیر,دارایی های استهلاک ناپذیر,دارایی های نقصان پذیر,بهای تمام شده یک دارایی ثابت,دارائی ثابت نامشهودIntangible asset) ),مشخصات دارایی های نامشهود,استهلاک چیست؟,حسابداری استهلاک چ

پاورپوینت بررسی ریز فضاهای دانشگاه هنر عکاسی و مجسمه سازی:پاورپوینت بررسی ریز فضاهای دانشگاه هنر عکاسی و مجسمه سازی,ریز فضاهای دانشگاه هنر عکاسی و مجسمه سازی,,نمونه موردی پلان

مقاله اکوتوریسم (توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکردبرای رشد شهرو نواحی پیرامون:اکوتوریسم(توریسم سبزشهری) بعنوان یک رویکردبرای رشد شهرونواحی پیرامون, اکوتوریسم ,شهرونواحی پیرامون, اکوتوریسم ,رشد شهرونواحی,رشداقتصادی

پاورپوینت بررسی سازه و سیستم های کششی:تعریف سیستم های کششی,انواع سیستم های کششی,فرم در سازه های کششی,سازه های کابلی,سازه های چادری,سازه های هوای فشرده,سازه های کابلی معلق,سازه هایی با یک انحنا,پل های معلق,پل تاکومانرو,پل فورث رود,کارخانه کاغذسازی بورگو,ترمینال دالاس,سازه هایی با کابل مضاعف,فرودگاه بین المللی دنور,سالن کنفرانس یوتیکا,سازه هایی با انحنای دو گانه,زمین ور

نمره گذاری ، تفسیر و شرح حال نمونه واقعی آزمون ویسکانسین:History scoring and interpretation of a real example of the Wisconsin test,شرح حال، نمره گذاری و تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون ویسکانسین,دانلود رایگان شرح حال، نمره گذاری و تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون ویسکانسین,شرح حال، نمره گذاری یک نمونه واقعی از آزمون ویسکانسین,تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون ویسکانسین

پاورپوینت بررسی بنای نظامیه شهربانی:دانلود پاورپوینت بنای نظامیه شهربانی,پاورپوینت بنای نظامیه شهربانی,بنای نظامیه شهربانی,بررسی بنای نظامیه شهربانی,بنای نظامیه,نظامیه شهربانی,پاورپوینت بنای نظامیه,خانه های تاریخی تبریز, معماری خانه,بررسی بنای نظامیه