خرید فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم )

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم ) آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:پیشینه پژوهش خودپنداره,پیشینه تحقیق خودپنداره,مبانی نظری خودپنداره,ادبیات تحقیق خودپنداره

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم) در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

- 35 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2014 به قبل و بخش پیشینه از 2011 به قبل

- شامل 29 صفحه متن و 6 صفحه منابع استفاده شده و مفید

فهرست مطالب

خودپنداره

بررسی موضع گیری های نظری در قلمروی خود

دیدگاه اجتماع

دیدگاه روان شناختی

دیدگاه شناختی- اجتماعی

دیدگاه تحلیلی

اهمیت خودپنداره

مفهوم در حال تغییر «خود»

همبسته های عصبی "خود" در نوجوانی

رشد اتخاذ دیدگاه در طی دوران نوجوانی

اثرات خود پنداره بر رفتار

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور

منابع

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد، که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می کند، مفهوم خود است، خود شامل کلیه کیفیتهای ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند. برای مثال خود شامل ظاهر واقعی فرد، ارزش ها، ایده ها، دانش ها، معلومات و همچنین ادراکاتی که سایرین از او دارند می باشد. با این اوصاف می توان گفت که خود پنداره چهارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان بندی آنچه که درباره خویش می دانیم، می پردازیم. (حجتی و همکاران، 2010)

پیشینه تحقیقات

خانجانی (1385)، به بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس دانش‌آموزان پسر نابینا پرداخت. جهت ارزیابی میزان مهارت‌های اجتماعی، از فهرست ارزیابی مهارت‌های اجتماعی متسون و برای ارزیابی میزان عزت‌نفس از پرسشنامه کوپر اسمیت استفاده شد. برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی در طول 8 جلسه 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای دو جلسه به مدت یک ماه بر روی گروه آزمایش انجام گردید. نتایج نشان داد که پس از آموزش، عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی دانش‌ آموزان در گروه آزمایش بهبود یافته است.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری مشارکتی (چو و باولی، 2007):پرسشنامه یادگیری مشارکتی ,پرسشنامه استاندارد یادگیری مشارکتی ,پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی,یادگیری مشارکتی

ترجمه مقاله تشخیص معایب سیم شکسته در مکان های مختلف در همان سیم و تحکیم رشته سیم ها با استفاده از امواج هدایت شونده:ترجمه مقاله تشخیص معایب سیم شکسته در مکان های مختلف در همان سیم و تحکیم رشته سیم ها با استفاده از امواج هدایت شونده,تشخیص معایب سیم شکسته در مکان های مختلف,تحکیم رشته سیم ها با استفاده از امواج هدایت شونده

پروژه کارآفرینی طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی:پروژه کارآفرینی طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی,طرح توجیهی احداث کارخانه نساجی,طرح احداث کارخانه نساجی,توجیه فنی احداث کارخانه نساجی,توجیه مالی احداث کارخانه نساجی,کارآفرینی احداث کارخانه نساجی,امکان سنجی احداث کارخانه نساجی

پاورپوینت نظامنامه سيستم مديريت كيفيت (شركت صنايع سيمان دشتستان):دانلود پاورپوینت نظامنامه سيستم مديريت كيفيت,نظامنامه سيستم مديريت كيفيت,پاورپوینت شركت صنايع سيمان دشتستان,معرفی شركت صنايع سيمان دشتستان,شركت صنايع سيمان دشتستان

پاورپوینت بررسی شواهد حسابرسی:دانلود پاورپوینت شواهد حسابرسی,مفهوم ریسک حسابرسی,اهمیت حسابرسی,شواهد حسابرسی ومدارک مؤید,فرض تائید پذیری ,ویژگی های فلسفی,ماهیت شواهد

پاورپوینت نظریه نمایندگی، فرضیه مباشرت(نظارت) :نظریه نمایندگی,فرضیه مباشرت

پاورپوینت سبك رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی:پاورپوینت سبك رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی,سبك رهبری مدیران,رضایت شغلی,با میزان رضایت شغلی

پاورپوینت مدیریت فشار روانی:دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی,شالوده فشار روانی,تعریف فشار روانی,پاسخ فشار روانی,تمایز میان عوامل موجد فشار روانی (stressors) و پاسخ فشار روانی (stress response),عوارض کلی انطباق (GAS) The General Adaptation Syndrome ,سرچشمه های فشار روانی,سطح فردی ,سطح گروهی,سطح سازمانی ,سطح فراسازمانی (ExtraOrganizational),تفاوتهای فردی,الگوی

پاورپوینت بررسی روستای چزوه:روستای چزوه,دانلود پاورپوینت روستای چزوه,بررسی روستای چزوه,چزوه

مقاله بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان:نقش خانواده بزهکاری کودکان، ,بزهکاری نوجوانان،, تاثیر خانواده در بزهکاری جوانان، ,خانواده و بزهکاری کودک، ,کودکان و نوجوانان بزهکار، ,پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهكاری كودكان و نوجوانان، ,عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان، ,میزان شیوع بزهکاری،