لینک مستقیم ترجمه مقاله رابطه گواهینامه ایزو 9000 و عملكرد سازمانی بوسیله توسعه یك مدل از خانواده ایزو 9000

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان ترجمه مقاله رابطه گواهینامه ایزو 9000 و عملكرد سازمانی بوسیله توسعه یك مدل از خانواده ایزو 9000 را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:رابطه گواهینامه ایزو 9000 و عملكرد سازمانی بوسیله توسعه یك مدل از خانواده ایزو 9000,سری ایزو 9000,صنایع تولیدی ,ایزو 9000,عملیات تعمیر,مدیریت عملكرد ,استرالیا,نیوزیلند

در 13 صفحه ورد قابل ویرایش فارسی با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی در صفحه پی دی اف


عنوان انگلیسی مقاله : Relationship of ISO 9001:2000 quality system certification with operational and business performance

عناون فارسی مقاله :

تعداد صفحات فایل فارسی : 13 صفحه ورد قابل ویرایش فارسی با فرمت doc

تعداد صفحات فایل انگلیسی : 16 صفحه پی دی اف


چکیده


هدف : این مقاله پژوهشی قصد دارد رابطه گواهینامه ایزو 9000 و عملكرد سازمانی را بوسیله توسعه یك مدل از خانواده ایزو 9000 كشف كند .

طرح / روش / رویكرد : یك ابزار اندازه گیری برای مجموعه داده های كمی بر اساس بررسی جهانی با همكاری آموزشگاه كسب و كار آندرسون (UCLA) استفاده شده است ، كه همه آیتم ها بر اساس مقیاس پنج مرحله ای لیكرت اندازه گیری شده اند . داده ها بصورت آماری بوسیله سیستم آماری دانشمندان علوم اجتماعی ( SPSS) مورد تجزیه و تحلیل فرار گرفتند . تجزیه و تحلیل عوامل هم انجام شد . برای آزمایش فرضیه از رگرسیون چندگانه (مضاعف) استفاده شده است . برای كاهش خطای اندازه گیری روائی و پایائی اندازه گیری ها بررسی شدند .

یافته ها : نتایج ، یك رابطه مثبت و معنی دار بین رویه های اعطای گواهی ( پیاده سازی ، برنامه ریزی و تعهد سازمانی) با عملكرد عملیاتی را نشان می دهند . اما رابطه بین این شیوه ها و عملكرد تجاری مثبت بوده ولی داده های مورد مطالعه ما معنی دار نبودند . همجنین مشخص شد كه تعهد سازمانی رابطه قوی با عملكرد تجاری و عملیاتی دارد .

مفاهیم عملی : زمانیكه جنبه های علمی كیفیت سازمان با آموزش كاركنان ، بازرسیهای دوره ای ، اقدامات اصلاحی و تعهد در تمام سطوح سازمان درگیر شده و گواهی ایزو 9000 خوب طراحی و پیاده سازی شده باشد ، موفقیت اجرای ایزو افزایش خواهد یافت ( عملكرد تجاری و عملیاتی آن ) .

اصالت / ارزش : شركت مورد بحث در این مقاله ، بشدت مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین پیش بینی را برای پیاده سازی موفق ایزو 9000 بصورت آماری ارائه كند . نتایج ، اغتشاش و تناقض را كه در نوشته ها درباره سودمندی گواهی ایزو 9000 وجود دارد را رمزگشایی می كند .

كلمات كلیدی : سری ایزو 9000 ، صنایع تولیدی ، عملیات تعمیر ، مدیریت عملكرد ، استرالیا ، نیوزیلند .

نوع مقاله : مقاله تحقیقاتی

Abstract

Purpose – This research paper aims to explore the relationship between ISO 9000 certification and organisational performance by developing an ISO 9000 relationship model. Design/methodology/approach – A survey instrument was used for quantitative data collection based on a global survey in collaboration with the Anderson School of Business UCLA. All items were measured on a five point modified Likert scale. The data were analysed statistically by means of Statistical Package for Social Scientists. Factor analysis was performed. Multiple regressions was used to test the hypotheses. Both validity and reliability of the measures were checked in order to reduce measurement error. Findings – The results show a positive and significant relationship between certification practices (implementation organisational commitment and planning) with operational performance. However the relationship between these practices with business performance was found to be positive but not significant of the variables we studied organisational commitment to certification was found to be most strongly related to operational and business performance. Practical implications – The success of implementing ISO 9000 certification would be increased (operational and business performance) if it is well planned and implemented when the philosophical quality aspects of the organisation are coupled with employee training periodic audits corrective action and commitment at all levels of the organisation. Originality/value – This paper’s unique contribution to the literature is the rigorous research and analysis which statistically identify the best predictors for successful ISO 9000 implementation. The results demystify the confusion and contradictions which exist in the literature on the efficacy of ISO 9000 certification. Keywords ISO 9000 series Manufacturing industries Service operations Performance management Australia New Zealand Paper type Research paper


فهرست مطالب :


1 . مقدمه

2 . بررسی متون و ادبیات

این بخش قسمت عمده مقاله را در مسیر گواهینامه ایزو 9000 در دو مضمون اصلی تشریح می كند .

2-1 . انگیزه برای پیاده سازی ایزو 9000

2-2 . رویكردهایی برای پیاده سازی ایزو 9001

2-3 . طرح ریزی

2-4 . تعهد

2-5 . روندهای پیاده سازی

3 . نظریه و چهارچوب

4. روش شناسی

4- 1 . نمونه ها

4- 3 . قابلیت اطمینان و اعتبار ( روایی و پایایی)

5 . تجزیه و تحلیل داده ها

5-2 . تجزیه و تحلیل رگرسیون

6 . تشریح نتایج و یافته ها

7 . نتایج

7-1 . الزاماتی( اشاراتی) برای مدیران

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری:پروپوزال اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری, اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی,سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری,پروپوزال اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی,پروپوزال اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر اضطراب

تحقیق علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی:تحقیق علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی,فرسودگی و تخریب سازه های بتنی,علل فرسودگی سازه های بتنی,فرسودگی سازه بتنی,تحقیق سازه بتنی,فرسایش سازه های بتن,تخریب سازه های بتنی,علل تخریب سازه,سازه های بتنی و عوامل فرسودگی و تخریب

پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی:پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی,نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی , رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی,رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی

ترجمه مقاله خوشه بندی گرافهای مشاهده شده ناقص از طریق بهینه سازی محدب:ترجمه مقاله خوشه بندی گرافهای مشاهده شده ناقص از طریق بهینه سازی محدب,خوشه بندی گرافها,بهینه سازی محدب,خوشه بندی گرافها از طریق بهینه سازی محدب

پاورپوینت بررسی نظریه عمومی سیستم ها:دانلود پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها,سیستم چیست؟,نمونه هایی ازسیستمها ,انواع سیستمها,طبقه بندی سیستمها از نظر بولدینگ,خواص سیستمها,تفكر سیستمی چیست؟,نظریه عمومی سیتمها,انقلاب ارگانیك,ویژگیهای نظریه عمومی سیستمها

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان:پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا),دانلود پاورپوینت تحلیل روستای فرخان,روستای فرخان,بررسی روستای فرخان,پروژه روستا بررسی روستای فرخان,پروژه روستا1,پروژه روستا2,دانلود پروژه برای درس روستا,تحلیل روستا,تجزیه و تحلیل روستای فرخان,پروژه درس روستا,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژ

مقاله آموزش کارآفرینی، راهبردها و روش ها:آموزش کارآفرینی راهبردها و روش ها, آموزش کارآفرینی,نیات کارآفرینانه,نگرش,هنجارهای ذهنی,خودکارآمدی,رفتار کارآفرینانه

پاورپوینت زندگینامه و آثار زاها حدید:پاورپوینت زندگینامه و آثار زاها حدید,پاورپوینت زندگینامه زاها حدید,پاورپوینت آثار زاها حدید,پاورپوینت زاها حدید,پاورپوینت بیوگرافی زاها حدید,پاورپوینت معماری زاها حدید,زندگینامه و آثار زاها حدید,زندگینامه زاها حدید,آثار زاها حدید,زاها حدید,بیوگرافی زاها حدید,معماری زاها حدید,مقاله زاها حدید,تحقیق زاها حدید

گزارش کارآموزی عمران در ساخت سوله و ساختمان اداری:گزارش کارآموزی عمران ساخت سوله و ساختمان اداری سلطانیه,کارآموزی در ساخت سوله و ساختمان اداری,کارورزی در ساخت سوله و ساختمان اداری,کارورزی ساخت سوله و ساختمان اداری,کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری,دانلود کارورزی ساخت سوله و ساختمان اداری,دانلود کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری

پاورپوینت بررسی استفاده از نتایج کار کارشناس، استاندارد حسابرسی شماره 62:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس,تعریفکارشناس,نیاز به خدمات کارشناس,ارزیابی صلاحیت حرفه ای وبیطرفی کارشناس,ارزیابی نتایج کار کارشناس,اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس