نمایش فایل: مقاله بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان (مفاهیم و موضوعات) با رویکرد اسلامی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مقاله بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان (مفاهیم و موضوعات) با رویکرد اسلامیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:خلاقیت و نوآوری در سازمان (مفاهیم و موضوعات),با رویکرد اسلامی,خلاقیت، کارآفرینی, نوآوری, ارائه راه کارها,اندیشه­های جدید

در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docچکیده

در این مقاله به منظور شناخت هرچه بیشتر خلاقیت و نوآوری در سازمان­ها ابتدا تعاریف گوناگونی را مطرح کرده و سپس مراحل و اجزاء آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موانعی که بر سر خلاقیت قرار دارند را مطرح و به ویژگیهای سازمانهای خلاق و عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی پرداخته شده است. درپایان با ارائه مدلی برای خلاقیت و نوآوری سازمانی پیشنهاداتی برای بهبود ارائه شده است. درضمن سعی شده با استناد به آیات و روایات نشان دهیم شریعت خاتم نیز بر موضوع خلاقیت و نوآوری اهمیت خاصی قائل شده است با بیان آیات و روایات سعی داشته ایم تا بر غنای علمی مقاله بیفزاییم.


کلید واژه­ها: خلاقیت، کارآفرینی، نوآوری، ارائه راه کارها، اندیشه­های جدید

فهرست مطالب :

مقدمه

مفهوم و ماهیت و تعاریف خلاقیت

تعریف خلاقیت از دیدگاه دینی

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی

تعریف خلاقیت از دیدگاه اجتماعی

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

مؤلفه­های خلاقیت و مدیریت آنها:

فرآیند خلاقیت

مراحل خلاقیت

جنبه­های خلاقیت

الف : نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی

ب ) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

ج ) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

ویژگی­های افراد خلاق:

ویژگیهای سازمان خلاق

عناصر سازمانهای خلاق:

خلاقیت و نوآوری در سازمانها:

خلاقیت به عنوان یکی از معیارهای عملکرد سیستم­های سازمانی

موانع خلاقیت و نوآوری

نتیجه­گیری

پیشنهادات

فهرست منابع:

ادامه مطلب و دریافت فایل

گزارش عملیات نقشه برداری:گزارش عملیات نقشه برداری,نقشه برداری,گزارش نقشه برداری

پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی:پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی,Package (protocol) based on acceptance and commitment therapy for depression,دانلود رایگان پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی,دانلود پکیج درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی,پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی,جلسات پکیج (پروتکل) درمان مبتنی بر پذیرش و

پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط:اشتیاق,برقراری ارتباط,پرسشنامه اشتیاق برای برقراری ارتباط,مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

پاورپوینت بررسی تحلیل مرکز آموزشی رولکس:پاورپوینت بررسی تحلیل مرکز آموزشی رولکس,تحلیل مرکز آموزشی رولکس,مرکز آموزشی رولکس,پاور مرکز آموزشی رولکس

گزارش كارآموزی برق تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی:گزارش كارآموزی برق تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی, تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی,کارآموزی تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی,کارورزی تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی,پروژه کارورزی تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی,پروژه کارآموزی تاسیسات موتور خانه و پمپهای آبرسانی

پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین:پاورپوینت بررسی روستای آفتابدار قزوین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جنسیت و تفاوت های جنسیتی مرد و زن (فصل دوم):پیشینه پژوهش جنسیت و تفاوت های جنسیتی مرد و زن,پیشینه تحقیق جنسیت و تفاوت های جنسیتی مرد و زن,مبانی نظری جنسیت و تفاوت های جنسیتی مرد و زن,ادبیات تحقیق جنسیت و تفاوت های جنسیتی مرد و زن

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران 2000:پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان,خطرپذیری نوجوانان ایرانی,آزمون خطرپذیری,پرسشنامه خطرپذیری,پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران 2000

پاورپوینت بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی:سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,سیسکو و در تکنولوژی,پاورپوینت سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,دانلود سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,تحقیق سیسکو و نقش آن در تکنولوژی,مقاله سیسکو ,بررسی سیسکو و نقش آن در تکنولوژی

ترجمه مقاله سیستم دینامیک، سیستم های تفکر، و یا نرم افزاری:ترجمه مقاله سیستم دینامیک، سیستم های تفکر، و یا نرم افزاری,سیستم دینامیک,سیستم های تفکر,نرم افزار