مشخصات فایل: ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

با ما همراه باشید با موضوع ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر
کلمات کلیدی:ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر,ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای,ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی,مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای,رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای

ترجمه مقاله رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ایشواهد اقتصادی بیشتر در 10 صفحه با فرمت pdf و ترجمه 12 صفحه ای با فرمت word

This research note examines the impact offederal deficits on U.S. capital inflows. Expanding on

the previous work of Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994) we employ the relatively new maximum likelihood procedure developed byJ ohansen (I 988) and Johansen and Juselius (I 990) to do

cointegration tests. The results find a long run relationship between blcdget de&its and capital

inflow. In addition findings j?om error-correlation modeling reveal that short&m d&equilibria

in financial markets are corrected very rapidly suggesting that these markets are efficient.

I. INTRODUCTION

In a recent issue of this journal Bahmani-Oskooee and Payesteh (1994) have

shown that in the United States budget deficits led to capital inflows in the 1973-

88 period. Using the Engle-Granger (1987) residual-based two-step cointegration procedure and error-correction model they found budget deficits and capital inflows to be cointegrated. They attributed the relationship between budget

deficits and capital inflows to rising interest rates caused by public borrowing

and to improved expectations based on increased economic growth resulting

from budget stimulus. The evidence provided by Bahmani-Oskooee and Payesteh (hereafter BP) has made an important contribution to our understanding of

the effect of budget deficits on the economy. The purpose of this note is to

extend the evidence on the relationship between budget deficits and capital

flows by examining the data using the most recent cointegration procedure

developed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990). Subsequent

analysis has suggested that the Engle-Granger cointegration technique suffers

from a number of econometric shortcomings. Our results further confirm the

existence of a long-run link between budget deficits and capital inflows. Moreover we find that short-run disequilibria in the relationship of budget deficits

and capital inflows are corrected very rapidly suggesting that global capital

markets are very efficient.

این تحقیق اكثر فدرال را روی وردریهای سرماه ای ایالات متحده گزارش می كند .با توسعه كارهای قبلی بهمنی- اسكویی وپایسته (1994)مابر منطقی بودن حداكثر احتمال جدید عرضه شده بوسیله جانسن (1988)وجانسن ژولیوس (1990)برای انجام آزمایشات Cointegrationتاكید می كنیم .نتایج یك رابطه بلند مدت رابین كسورات بودجه و وردریهای سرمایه نشان می دهد .بعلاوه یافته های حاصل از مدلسازی خطا –اصلاح نشان می دهد كه ناتعادلهای موقتی (كوتاه مدت )در بازارهای مالی به سرعت اصلاح میشوند وبنابراین مشخص میشود كه بازارهاكارآمد هستند .

I . مقدمه:

دریكی از نسخه های این مجله بهمنی –اسكویی وپاسته (1994)نشان داده اند كه كسورات بودجه در ایالات متحده باعث جریانات ورودی سرمایه ای در دوره 88-1973شده است .با استفاده از روش انتگرال گیری مضاعف دو مرحله ای براساس باقیمانده انجل –گانگر (1987)ومدل خطا اصلاح آنها كشف كردند كه كسورات بودجه وجریانات ورودی هم انباشته هستند .آنها رابطه بین كسورات بودجه وجریانات ورودی سرمایه را براساس نرخ بهره افزایش یافته حاصل از وام گیری عمومی وبهبود انتظارات را براساس رشد اقتصادی یافته حاصل از محركهای بودجه ،مشخص كنند. شواهد ارائه شده بوسیله بهمنی- اسكویی وپاسته (كه بعد از این به آنها BPگفته میشود)سهم قابل توجهی در شناخت ما از اثر كسورات بودجه در اقتصادایفا می كنند .هدف از این یادداشت آن است كه شواهد بیشتری را روی رابطه بین كسورات بودجه وجریانهای ورودی با استفاده از آزمایش اطلاعات به كمك روش Cointegrationجدیدی كه بوسیله جانسن (1988)وجانسن وژولیوس(1990)ارائه شده است ،مطرح كنند .تحلیلهای بعدی نشان داده اند كه تكنیك Cointegrationانجل – گارنگر با برخی نواقص اقتصادی مواجه است .نتایج ما همچنین وجود یك ارتباط طولانی مدت بین كسورات بودجه جریانهای داخلی سرمایه را نشان می دهد كه بازارهای جهانی سرمایه بسیار كارآمد هستند .

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده:پروپوزال پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده, پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان, جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر ,سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده,پروپوزال پیش بینی جهت گیری زندگی

پاورپوینت بررسی تخت جمشید - معماری اسلامی:پاورپوینت تخت جمشید,تخت جمشید,معماری تخت جمشید,دانلود پاورپورینت معماری تخت جمشید,دانلود پاورپوینت برای درس معماری اسلامی

پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی-شهرستان بوشهر:تنظیم شرایط محیطی,شهرستان بوشهر,موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر,برسی اقلیمی,بررسی دمای شهرستان بوشهر,بررسی میزان رطوبت هوا در شهرستان بوشهر,برسی جهت بادهای غالب و گلبادها,جهت حرکت باد در شب و روز,بررسی نزولات جوی,بررسی تابش خورشید,بررسی احساس غالب اقلیمی,تجزیه و تحلیل شرایط اقلیمی,بررسی بناهای سنتی,بررسی ورودی,بررسی شناشیر,بررسی حیاط,بر

پاورپوینت بررسی موزه هنــر سامسونگ، سئول- کره جنوبی:پاورپوینت بررسی موزه هنــر سامسونگ، سئول کره , موزه هنــر سامسونگ

ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟:ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟,ترجمه مقاله گسب شماره 34 ,ترجمه مقاله گسب,مقاله گسب شماره 34 چیست؟,ترجمه مقاله گسب 34,مقاله گسب شماره 34

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین:پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین,پاورپوینت روستای زرشک قزوین,بررسی روستای زرشک قزوین, روستای زرشک قزوین,روستا,روستا1,روستا2,روستای زرشک,قزوین,زرشک

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان:گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان,کارورزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,پروژه کارورزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,دانلود کارورزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,پروژه کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,دانلود کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشت,گ

فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95:دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پرسشنامه شغل به طور کلی (خشنودی شغلی) آیرنسون و همکاران (JIGS):پرسشنامه شغل به طور کلی آیرنسون و همکاران (JIGS),Overall Yrvnsvn job questionnaire and colleagues (JIGS),دانلود پرسشنامه شغل به طور کلی آیرنسون و همکاران,پرسشنامه شغل به طور کلی آیرنسون,پرسشنامه شغل به طور کلی,مقیاس شغل به طور کلی,پرسشنامه خشنودگی شغلی به طور کلی

پاورپوینت پنج فرمان برای تفكر استراتژیك:پاورپوینت پنج فرمان برای تفكر استراتژیك ,پنج فرمان برای تفكر استراتژیك ,پنج فرمان برای تفكر, استراتژیك ,پنج فرمان برای استراتژیك