فایل کامل مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان
کلمات کلیدی:مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان,Fourfactor scale of justice,دانلود مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان,مقیاس چهار عاملی عدالت,پرسشنامه چهار عاملی عدالت سازمان,ابزار چهار عاملی عدالت سازمان

در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای پنج چهار بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

عدالت اطلاعاتی

????

عدالت توزیعی

???

عدالت رویه ای

?????

عدالت بین فردی

?????

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد سوال ها: 20

مولفه (خرده مولفه ها): مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

ادامه مطلب و دریافت فایل

ترجمه مقاله یک بررسی بحرانی از استراتژی های تکرار شبکه داده ی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی:ترجمه مقاله یک بررسی بحرانی از استراتژی های تکرار شبکه داده ی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی,بررسی بحرانی از استراتژی های تکرار شبکه داده ی, تکنیک های داده کاوی

پرسشنامه بیگانگی از کار:پرسشنامه بیگانگی از کار,Work Alienation Scale,دانلود پرسشنامه بیگانگی از کار,پرسشنامه بیگانگی از شغل,پرسشنامه بیگانگی از حرفه,مقیاس بیگانگی از کار,تست بیگانگی از کار,ابزار بیگانگی از کار

پاورپوینت بررسی فیزیولوژی انسانی (درس آناتومی و فیزیولوژی):فیزیولوژی انسانی ,عضلات اسکلتی یا مخطط,بررسی ساختمان یک تار عضلانی , تغییرات ساختمانی,تغییرات شیمیایی به مکانیکی ,تکان عضلانی ,تانسیون یا طول استراحتی ,عصب گیری عضلات ,اتصال عصبی – عضلانی , تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی,چرخه انرژی حیاتی ,آدنوزین تری فسفات,اهمیت دستگاه فسفاژن ,دستگاه فسفاژن PC ATP,گلیكولیز بی هوازی( دستگاه

پاورپوینت تحقیق چالش های تعلیم و تربیت: توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی:تحقیق چالش های تعلیم و تربیت توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی,تحقیق چالش های تعلیم و تربیت,چالش های تعلیم و تربیت,توجه به مهارت حل مسأله در نظام آموزشی,مهارت حل مسأله

پاورپوینت بررسی ابررساناهای دما بالا:ابررسانا,ابررسانای دما بالای سرامیکی,سرامیک های مهندسی,اثر مایزنر,مقاومت الکتریکی,BSCCO,YBCO,کاربردهای ابررساناها

پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف كننده:دانلود پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف كننده ,بررسی رفتار مصرف كننده با فرض معلوم بودن دارایی اولیه , مكانیزم ماكزیمم كردن مطلوبیت در دنیای دو کالایی,استخراج تابع تقاضا به روش هندسی, بدست آوردن معادلات هیکس و اسلاتسکی, رسم تابع تقاضا برای مصرف با فرض نرمال بودن کالا, چند كاربرد منحنی تقاضا، بدست آوردن منحنی پیشنهادی در اقتصاد بین الملل, ر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل رفتار مکانیکی وابسته به اندازه میکرو در مقیاس هدفمند Timoshenko به پرتوهای توسط تئوری الاستیسیته گرادیان فشار:ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل رفتار مکانیکی وابسته به اندازه میکرو در مقیاس هدفمند Timoshenko به پرتوهای توسط تئوری الاستیسیته گرادیان فشار,تجزیه و تحلیل رفتار مکانیکی وابسته به اندازه میکرو,مقیاس هدفمند Timoshenko,تئوری الاستیسیته گرادیان فشار

کد متلب حل معادله دیفرانسیل معمولی با روش عددی رانگ کوتای مرتبه چهار با توضیحات خط به خط در ورد:محاسبات عددی,رانگ کوتای مرتبه چهار,ODE,ریاضی عددی,معادله دیفرانسیل معمولی

پاورپوینت زندگینامه و آثار نسرین سراجی:پاورپوینت زندگینامه نسرین سراجی,پاورپوینت آثار نسرین سراجی,پاورپوینت نسرین سراجی,پاورپوینت زندگینامه و آثار نسرین سراجی,پروفسور سراجی,پاورپوینت پروفسور سراجی,پاورپوینت سراجی,بیوگرافی نسرین سراجی,پاورپوینت بیوگرافی نسرین سراجی,نسرین سراجی,زندگینامه نسرین سراجی,آثار نسرین سراجی,تحقیق نسرین سراجی,مقاله نسرین سراجی,پروژه نسرین سراجی

پرسشنامه ی کانرز والدین 1999:پرسشنامه ی کانرز ,کانرز والدین,پرسشنامه ی کانرز والدین 1999