کاملترین فایل نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای

نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای
کلمات کلیدی:نمونه سوالات دوره hse,نمونه سوالات دوره hse فنی و حرفه ای,نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای

198 سوال در رشته HSE

1-كدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟

**الف)ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده ب)ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی

ج) زلزله –طوفان–سیل د) هیچكدام

2-عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟

الف)افقی ب)عمودی ج)مواداشتعال ساز ** د)گزینه الف وب

3-زنجیره ادامه دهنده حریق كدامند؟

الف)رندان اكسیژن ب)دود ج)آسیب ریوی ** د)همه موارد

4-منابع آتش سوزی كدامند؟

الف)كشیدن سیگار ب)جرقه ج)وسایل ومنابع برقی **د)همه موارد

5-طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی كدام گزینه نمی باشد؟

الف)شیمیایی ب)الكتریكی ج)مكانیكی **د)كپسول آتش نشانی

6-برای بردن ساكنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟

الف)تعداد خروجی های كافی ب)افراد وتجهیزات آتش نشانی

ج)تشخیص آتش وآژیرخطروفراهم **د)گزینه الف وب

7-طبقه بندی انواع آتش سوزی كدامند؟

**الف)KوFوEوDوCوBوA ب)ناشی از مایعات قابل اشتعال

ج)تشخیص واعلام خطر د)گزینه ب وج

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو:کارآفرینی کارگاه تولید مانتو,طرح توجیهی کارگاه تولید مانتو,دانلود طرح توجیهی کارگاه تولید مانتو,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید مانتو

پاورپوینت انتقال یادگیری، درس یادگیری حرکتی:تعریف انتقال,انواع انتقال,اثر انتقال,کاربرد انتقال,سنجش میزان انتقال,علل بروز انتقال مثبت,علل بروز انتقال منفی,یادگیری حرکتیریچارد ای مگیل ترجمه دکتر واعظ موسوی و دکتر شجاعی,یادگیری حرکتی واجرا ریچارد ای اشمیت ترجمه دکتر نمازی زاده ودکتر واعظ موسوی

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار:دانلود پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار,پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار,مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی ، تدوین طرح كسب و كار,مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی,تدوین طرح كسب و كار,پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی,پاورپوینت تدوین طرح كسب و كار,مبانی نظری,مفاهیم كارآفرینی,تدوین طرح

پاورپوینت بررسی حسابرسی کامپیوتری:دانلود پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری,حسابرسی در محیط سیستم اطلاعاتی,نیاز حسابرس به مهارت خاص در زمینه سیستم اطلاعاتی ,راه های افزایش قابلیت اتکای اطلاعات,وظایف حسابرس هنگام حداکثر بودن خطر کنترل در محیط کامپیوتر های شخصی,ویژگی سیستم های پایگاه اطلاعاتی,وظایف مدیریت پایگاه اطلاعاتی,حفظ قابلیت اتکا ،ایمنی و تمامیت اطلاعات

پاورپوینت بررسی سقفهای سبک ساختمانی ، عناصر و جزییات ساختمانی و طراحی و تولید صنعتی:پاورپوینت بررسی سقفهای سبک ساختمانی ، عناصر و جزییات ساختمانی و طراحی و تولید صنعتی,سقفهای سبک,,سقفهای سیاک,,جزییات اجرایی سقفهای سیاک,,نحوه اجرای سقفهای سیاک,,مزایای سقف سیاك,,, سقفهای روفیکس,,جزییات اجرایی سقفهای روفیکس,,نحوه اجرای سقفهای روفیکس,,مزایای سقفهای روفیکس,, سقفهای بادکنکی,,جزییات اجرایی سقفهای بادکنکی,,نحوه اج

پاورپوینت بررسی بازاریابی داخلی:دانلود پاورپوینت بازاریابی داخلیپاورپوینتpptxpowerpoint,تعریف بازاریابی داخلی ,هدف بازاریابی داخلی,اصول اساسی بازاریابی داخلی,عناصر بازاریابی داخلی,گامهای بازاریابی داخلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت و عملکرد تحصیلی (فصل 2):شخصیت و عملکرد تحصیلی ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت و عملکرد تحصیلی ,مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی ,پیشینه تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی ,پیشینه پژوهش شخصیت و عملکرد تحصیلی ,ادبیات تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی:پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی, گزارش و گزارش نویسی,پاورپوینت اصول گزارش

پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی یا پاسخ های نشخواری RRS نولن هوکسما:پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی یا پاسخ های نشخواری RRS نولن هوکسما,Or rumination ruminative style questionnaire responses RSS Nolen Hvksma,دانلود پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی یا پاسخ های نشخواری RRS نولن هوکسما,مقیاس پاسخ به شیوه اندیشناکی یا پاسخ های نشخواری RRS نولن هوکسما,پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی نولن هوکسما,پرسشنامه پاسخ های نش

گزارش كارآموزی کامپیوتر در سایت اینترنت دانشگاه آزاد:گزارش كارآموزی کامپیوتر در سایت اینترنت دانشگاه آزاد,کارورزی کامپیوتر در سایت اینترنت,دانلود کامپیوتر در سایت اینترنت,دانلود کارآموزی کامپیوتر در سایت اینترنت,پروژه کارآموزی کامپیوتر در سایت اینترنت