کاملترین فایل نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای

نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای
کلمات کلیدی:نمونه سوالات دوره hse,نمونه سوالات دوره hse فنی و حرفه ای,نمونه سوالات دوره hse ادواری در فنی و حرفه ای

198 سوال در رشته HSE

1-كدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟

**الف)ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده ب)ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی

ج) زلزله –طوفان–سیل د) هیچكدام

2-عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟

الف)افقی ب)عمودی ج)مواداشتعال ساز ** د)گزینه الف وب

3-زنجیره ادامه دهنده حریق كدامند؟

الف)رندان اكسیژن ب)دود ج)آسیب ریوی ** د)همه موارد

4-منابع آتش سوزی كدامند؟

الف)كشیدن سیگار ب)جرقه ج)وسایل ومنابع برقی **د)همه موارد

5-طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی كدام گزینه نمی باشد؟

الف)شیمیایی ب)الكتریكی ج)مكانیكی **د)كپسول آتش نشانی

6-برای بردن ساكنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟

الف)تعداد خروجی های كافی ب)افراد وتجهیزات آتش نشانی

ج)تشخیص آتش وآژیرخطروفراهم **د)گزینه الف وب

7-طبقه بندی انواع آتش سوزی كدامند؟

**الف)KوFوEوDوCوBوA ب)ناشی از مایعات قابل اشتعال

ج)تشخیص واعلام خطر د)گزینه ب وج

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986:پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری AGQ,پرسشنامه AGQ,پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986

پاورپوینت بررسی تاثیر ملاس بر رشد قارچ:تاثیر ملاس بر رشد قارچ,دانلود پاورپوینت تاثیر ملاس بر رشد قارچ,بررسی تاثیر ملاس بر رشد قارچ,ملاس,قارچ

پاورپوینت بررسی درد مفاصل و روشهای درمان (آرتروز):درد مفاصل و روشهای درمان (آرتروز) ,درد مفاصل,درد مفاصل و روشهای درمان ,آرتروز,پاورپوینت آرتروز,بیماری آرتروز,درمان آرتروز,پاورپوینت آرتروز

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان:پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان,پرسشنامه دلبستگی به مکان,دلبستگی به مکان,پرسشنامه استاندارد دلبستگی,پرسشنامه دلبستگی,دلبستگی

پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه:دانلود پاورپوینت صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه,صندوقهای بازنشستگی,انواع صندوق های بازنشستگی ,صندوقهای بازنشستگی عمومی,صندوقهای بازنشستگی عمومی,انواع صندوق های بازنشستگی خصوصی,طرح (k) 401وطرح(b) 403,طرحهای(k)401,طرحهای(b)403,حساب بازنشستگی فردی(IRA),طرح کیو,صندوق های بازنشستگی از لحاظ نوع مشارکت و نحوه پرداخت مزایا,فرمولهای صندوق

ترجمه مقاله آموزش هماهنگ سازی تضاد و تعارض در روابط مجاری بازاریابی، مشخصات توزیع کننده:ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻀﺎﺩ(ccl ) ,ﻣﻘﺪﺍﺭcacreated , ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺳـﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ,ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻀﺎﺩ, ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ , ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ

پاورپوینت بررسی بنه ، درخت صمغ سقز:دانلود پاورپوینت بررسی بنه,پاورپوینت بررسی بنه,بررسی بنه,دانلود پاورپوینت بنه,من بنه هستم,پاورپوینت بنه,دانلود پاورپوینت میوه ی درخت سقز ( بنه ),دانلود پاورپوینت میوه ی درخت سقز,دانلود پاورپوینت میوه ی درخت بنه,دانلود پاورپوینت درخت بنه,بنه,میوه ی درخت سقز,درخت سقز

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی:طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی, کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی,طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی و صنعتی

پاورپوینت بررسی سیستم های حمل و نقل هوشمند:سیستم های حمل و نقل هوشمند,دانلود پاورپوینت سیستم های حمل و نقل هوشمند,بررسی سیستم های حمل و نقل هوشمند,پاورپوینت سیستم های حمل و نقل,

مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ ، و ﻟـﺪ ، 1982):مقیاس خودکارآمدی کودکان ,پرسشنامه خودکارآمدی کودکان , خودکارآمدی کودکان